Sketchup2015 32位/64位 官方中文原版下载

  • 内容
  • 评论
  • 相关

Sketchup2015

!本软件仅支持在windows7及上系统中安装和使用

32位下载:
官方地址下载:http://dl.trimble.com/sketchup/SketchUpPro-zh-CN.exe
网盘地址下载:http://share.weiyun.com/04b0a833848d3e5c9fd405825b9403e5

64位下载:
官方地址下载:http://dl.trimble.com/sketchup/SketchUpPro-zh-CN-x64.exe
网盘地址下载:http://share.weiyun.com/0febd4bee9064ccf543171ab32957dd6

建议购买正版软件:http://www.sketchup.com/zh-CN/buy/sketchup-pro

评论

0条评论

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注